دارای استانداردهای

ISO-TS-16949

ISO-9001-2008

مورد تایید واحد تحقیقات و توسعه شرکت‌های معتبر خودروسازی ایران

و شرکت‌های معتبر تولیدی و لوازم خانگی و…